සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles APK MOD (Premium Unlocked)

6.0 for Android, iOS and Windows
Download app සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles MOD APK (Premium Unlocked/VIP/PRO) for Android, iOS and Windows - Free - latest-version. සිංහල උපසිරුසී ( With Sinhala Subtitle ) සමග ෆිල්ම් හෝ කතා මාලා නරබන්න හෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ලාංකීක අපි සදහා වෙන්වූ - සිනමා ඇප් එක.
Download APKTELEGRAM
0/5 Votes: 0
Developer
අපේ Apps TM
Updated
Dec 30, 2022
Size
12.78 MB
Version
6.0 for Android, iOS and Windows
Requirements
5.0
Get it on
Google Play
Report this app

Description

සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles MOD APK 6.0 (Unlimited Everything / VIP/ PRO)

📽 🎞 සිංහල උපසිරුසී ( With Sinhala Subtitle ) සමග ෆිල්ම් හෝ කතා මාලා නරබන්න හෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ලාංකීක අපි සදහා වෙන්වූ – සිනමා ඇප් එක.

ලංකාවෙ අපිට සින්හල සබ්ටයිටල් සමග ෆිල්ම් සහා කතාමාලා නරබන්න හා ඩවුන්ලොඩ් කරන්න පහසුකම් සලසල දෙන ලාංකීක 1 ම ඇප් එක 🇱🇰

❤️ අලුත් හෝ ඔයාලට මගඇරුණූ පරණ ෆිල්ම් සහා කතා මාලා නරඹන්න හෝ නැත්තම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

❤️ මොනවද අපේ ඇප් එකෙ තියෙන්නෙ – ( features )

▶️ 3000+ අධික ෆිල්ම් සහා කතා මාලා රැසකින්
▶️ සින්හල හඩකවපුවා රැසක් ( Sinhala Dubbing / Dub )
▶️ සිංහල උපසිරුසී (With Sinhala Subtitles) සමග පැරණී සහා අලුත් චිත්‍රපට සහා කතා මාලා
▶️ හින්දී / දෙමල / තෙලගු / මලයාලම් / සිංහල ( Sinhala Movie ) / අනෙකුත් භාශා රැසකින් සමන්විත චිත්‍රපට හෝ කතා මාලා
▶️ ආදර කතා / තාසජනක / හොල්මන් / කාටුන් ( Cartoon ) / විහිලු සහා අනෙකුත්
▶️ අප විසින් ලබා දෙන චිත්‍රපට හෝ කතා මාලා රුපවාහීනි යේ උවද සිංහල උපසිරුසී ( Sinhala Subtitle ) සමග නැරබීමට ඇතී හැකියාව.

⚠️ If You Need to Remove Any Content From Our App – Just Email Us – Removed Within 1 – 2 hour ⚠️ Email – [email protected]

❤️ Contact Info
🖤 – Facebook – facebook.com/SinhalenMovie.official
🖤 – Email – [email protected]

DISCLAIMER:
👉 ‘ Sinhalen Cinema App – Sinnhalen Movies & Tvshows App ’ are not uploading any Review / Content. and All contents hosted on third party websites We do not accept responsibility for contents hosted on third party websites. We just index those links which are already available in internet.

👉 if you are owner or Need to Delete Any Content From Our App. Just Email US – We Can Delete From the Content within 1-2 Hour in Working Day. Our Email – [email protected].

You May Also play games of android & iOS

Looking for an awesome සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles app? Get ready to enjoy one of the best quality සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles apps offline & enjoy new Lifestyle. Here, a lot of essential features in app.                                          

MOD APK app features of සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles

Here, Install සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles MOD APK app with Premium Unlocked/VIP/PRO Version.

 • Unlimited Money
 • Ads Free
 • Premium Unlocked
 • Unlock All Costumes
 • Unlocked All Levels
 • Unlimited Everything
 • High quality
 • Unlocked Premium
 • No watermark
 • Unlocked Characters
 • Unlocked Pro
 • Unlocked VIP
 • Free to download
 • Totally Safe
 • Autoupdate
 • MOD Paid
 • No Ads
 • High Dame
 • Onehit

Before downloading a cracked or modified version of an Apk app, you need to uninstall the original version or another MOD version.

Frequently Asked Questions (FAQ)?

Q. What is the best සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles App (Unlimited Money, Premium version)?

A. Most of the popular android app සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles (Unlimited Money, Premium version) download for Android. Here, you can get its සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles app in its latest version for Android, iOS (iPhone), and windows. It is the best app for android, iOS and windows devices users.

Q. How does සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles Mod APP (Unlimited Money, Unlocked Version) use?

A. It is an amazing app to සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles easy for android or iOS users. The greatest of Lifestyle android apps like සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles applies marvelous benefit to apps on our platform without costing you a dime. If you are interested in using a popular app so සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles download it from our website apkvisit.com.

Q. Is the සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles app safe to download from apkvisit.com ?

A. Yes, සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles mod app is very easy to install for android or iOS and users can download the app directly from our website. The app uploaded to is apkvisit.com safe and harmless to users.

Q. Why do need සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles pro version (Premium, Unlock) app?

A. If you download the pro version, you can avoid every flaw in සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles, With the app version of සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles you do not have to spend any money and will get extra and more advanced features as compared to a free app.

Q. How do I download සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles App on android ?

A. Actually, it is a very simple process for you, So, follow the below options if you want to download the app easily.

 • Now, firstly download සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles app from our site.
 • Just turn on “Unknown Sources”
 • Enable or allow “Unknown Sources” by taping on settings
 • Then tap on “install” button and wait till installation is done!

Here most popular සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles apps (Unlimited Money, Premium, Unlocked, VIP ) get from apk visit, click below recommended download link.

Let’s download more apps

Overview APP

Overall, සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles app has a very nice feel to it and the reason why this app became so famous was because of its cutter yet they had an amazing app of creating that Captured the eye of every Lifestyle lover out there. Download සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles mod apk app (hack, Unlocked All Levels ) using your favorite browser. සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles Online – Free Lifestyle app Hack Mod (Unlimited Money, Premium) can be used for free and does not require root.

What's new

 • Few Bugs Fixed
 • සිංහල උපසිරුසී සමග චිත්‍රපට හා කතා මාලා රැසක්
 • සිංහල හඩකවන ලද චිත්‍රපට
 • නැරඹිමට හා ඩවුන්ලොඩ් කිරීමට ඇති හැකියාව
 • චිත්‍රපට 4000+ අධික ප්‍රමාණයක් ඇතුලත් වේ.
 • Dark & Light Mode

Images

Search apkvisit apps and games largest site,  Download  latest and upgrade version app සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles Android, iOS, Mac7, Tab  and Windows.

Fast, easy and free සින්හලෙන් සිනමා With Subtitles ! Download now..

Always Search  Apk visit, get more latest version Games and  Apps